Forside
Legater
Legatansøgning
Onlineansøgning
Legatvejledning
Svar på alt
Referencer
Flere referencer
Kontakt
Links

Legater, fonde  Legater, fonde

Legater, fonde og boliger - find dem hos LegatRegistret!

I Danmark findes der cirka 12.000 fonde, som tilsammen administrerer rundt regnet 35.000 legater! Der er derfor legater til alle mulige formål - også til dit! For at hjælpe dig går vi ind i den eneste altid opdaterede legatdatabase i Danmark og fremfinder lige netop de legater, der støttet dit individuelle formål. Vi kan tillige tilbyde dig yderligere assistance i form af rutinerede tekstforfattere, udfærdigelse af samtlige legatansøgninger, kopiering af bilag og lignende.

Online ansøgningsskema

Som noget nyt har LegatRegistret gjort det muligt for brugere af denne hjemmeside at ansøge om legater direkte på nettet. Vi behandler Deres sag såsnart vi modtager Deres ansøgning og betaling, så vi undgår helt den ventetid, der ikke kan undgåes, når ansøgningen skal udskrives og indsendes. Læs mere på siden med online ansøgning.

Den bedste service

LegatRegistret har i mere end 20 år formidlet økonomiske midler af enhver art til så godt som alle formål og vort samarbejde med såvel myndigheder som med uddannelsesinstitutioner, lægehuse og socialrådgivere m.fl. sikrer vore klienter en god og seriøs assistance.

Det bedste produkt

Vi har gennem en årrække udviklet et edb-system til fremfinding af legater. Samtidig har vi registreret og systematiseret søgbare legater og fonde i en database, som løbende ajourføres. Derfor har LegatRegistret i dag Danmarks mest avancerede system til fremfinding af legater og fonde. Legaterne fremfindes på baggrund af specifikke oplysninger, som du angiver på et oplysningsskema. Oplysningsskemaet er udviklet på baggrund af mange års erfaring, og afspejler de betingelser, der kan være relevante for at komme i betragtning ved legatuddeling. Alle oplysninger, du angiver på skemaet, benyttes til fremfindingen, og derfor indeholder udskriften over legater og fonde kun oplysninger om legater, som netop du eller din forening kan søge.