Forside
Legater
Legatansøgning
Onlineansøgning
Legatvejledning
Svar på alt
Referencer
Flere referencer
Kontakt
Links
Hvordan gør man?

I Danmark findes der cirka 12.000 fonde, som tilsammen administrerer rundt regnet 35.000 legater! Der er derfor legater til alle formål - også til dit!

Herefter er der flere metoder, man kan anvende: ...man kan læse i dagspressen om de legater, der udbydes netop i dag. ...man kan gå på biblioteket og studere tykke legathåndbøger. Et stykke arbejde, som i givet fald vil tage flere dage eller uger! Uden garanti for opdaterede oplysninger - hvilket naturligvis er begrundet i produktionsmæssige årsager.

Eller man kan rekvirere et oplysningsskema, udfylde skemaet og sende det til LegatRegistret. Vi går derefter ind i Danmarks eneste altid opdaterede legat database og fremfinder lige netop de legater, der støttet dit individuelle formål.

Priser

Nærmere priser og rabatter findes på ansøgningsskemaet.

Hjælp

Vi kan tillige tilbyde dig yderligere assistance i form af rutinerede tekstforfattere, udfærdigelse af samtlige ansøgninger, kopiering af bilag og lignende. Dersom du ønsker at drage fordel af sådanne tilbud, må du kontakte os skriftligt eller telefonisk. Pris, tidshorisont for arbejdets udførelse og specielle servicetilbud af individuel karakter oplyses under vor telefoniske kontakt.

LegatRegistret har nu i over 20 år formidlet økonomiske midler af enhver art til så godt som alle formål og vort samarbejde med såvel myndigheder som med uddannelsesinstitutioner, lægehuse og socialrådgivere m.fl. sikrer vore klienter en god og seriøs assistance.

Garanti

LegatRegisteret lægger et stort arbejde i at foretage løbende opdateringer af legater oplysningerne, hvorfor vore legatlister er med aktuelle oplysninger, fundatser og adresser på administratorer. Dog tager vi forbehold for at legater kan blive opløst, skifte adminstratorer eller flytte adresse. Dette kan resultere i at ansøgninger bliver retuneret fra postvæsenet til afsenderen. Dette er uundgåeligt, da fondene ikke har pligt til at underrette LegatRegistret eller andre myndigheder udover CVR Registret om ændringer. Vi vil dog gerne underrettes skriftligt om evt. rettelser – og gerne med både legatets nummer og navn. Så vil vi undersøge sagen nærmere, rette i vores database og give vores kunde skriftlig besked om vores resultat samt honorere kunden med et gavebevis til LegatRegistret.

 

Vi kan derfor give Dem en garanti for resultat når De benytter Danmarks bedste legat database. Hvis ikke vi kan finde mindst 30 legater, som De kan søge vil det være gratis at benytte LegatRegistret (se referencer)

 

Hvordan med legater og skat?

Nogle legater skal der betales skat af. For mere information se skats hjemmeside, eller direkte i Ligningslovens §7, punkt 6, 19 og 22 samt §7 K. Ligningsloven kan ses her. Bedst er det, at du kontakter dit lokale Skattekontor for yderligere oplysninger, hvis du er i tvivl.

Oplysning til alle uddannelsessøgende!

Vi samarbejder nu med SU-styrelsen således, at der er direkte link til SU's bestemmelser om legaters skattemæssige indflydelse i forhold til SU. For nærmere information, klik ind på SU-styrelsens hjemmeside.

Meddelelse til alle universitetsstuderende!

Se Københavns Universitetsavis' omtale af LegatRegistret under menupunktet referencer.

Tips & råd

De vil endvidere modtage gode tips og råd til legatsøgning indsamlet af LegatRegistret gennem mere end 20 år. Med LegatRegistrets hjælp, er De i de bedste hænder. Prøv at klikke på menupunktet referencer.


LegatRegistrets over 20 årige erfaring, er at det er de specifikke legater med de 'smalle kriterier' for at opfylde fundatsen, der er interessante (såsom bestemt bopæl, alder, tidligere beskæftigelse, specielle uddannelser, forældres beskæftigelse, specielle sygdomme og mange mange andre specielkriterier), der kun kan søges af meget få - der giver mest bonus. Og det er de legater, vi skal have fat i, men det kræver en meget længere sagsbehandling. Vi skal trods alt gennem ca. 35.000 forskellige legater med vor edb-søgning på de mere end 8.000 kategorier til de forskellige kriterier, som nævnt på oplysningsskemaet.


Ansøgning

Klik på menupunktet Legatansøgning, svar på alle spørgsmål og få en kvalificeret sagsbehandling, og oplysninger om alt hvad der findes overhovedet af søgningsmuligheder specielt beregnet på din person.|til toppen af siden|